22 649 40 80 | 22 649 41 61

glm@glm.pl

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

0
kawa sycylia
NAJLEPSZA SYCYLIJSKA KAWA W TWOIM DOMU!
dzierzawa ekspresow
CHCESZ WYDZIERŻAWIĆ EKSPRES
DO DOMU, BIURA, GASTRONOMII?
previous arrow
next arrow

Regulamin

Regulamin świadczenia usług i sprzedaży w GLM.pl (dalej: Portal) obowiązuje od 25.05.2018

§1. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy GLM działający pod adresem www.glm.pl/sklep jest platformą prowadzoną przez: G.L.M. Sp.z o.o. Ul. Uprawna 3 02-967 Warszawa

Nr konta bankowego:
PKO BP VI ODDZ. WARSZAWA
28 1020 1068 0000 1102 0000 7765
NIP: 951-16-32-556
REGON: 012358904

Tel: (+48 22) 649-40-80
(+48 22) 649-41-61
Fax: (+48 22) 885 95 56

www.glm.pl

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000320776

§2. Słownik pojęć

Sklep internetowy – sklep działający pod adresem www.sklep-glm.pl, sprzedający produkty znajdujące się w ofercie za pośrednictwem Internetu

Klient – osoba fizyczna, instytucja lub firma, dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Użytkownikach w Portalu

Portal – portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.glm.pl, na którym prowadzony jest również Sklep Internetowy

Produkty – produkty dostępne na Portalu

Regulamin – niniejszy regulamin

Magazyn – miejsce, w którym przechowywany jest towar oraz kompletowane są zamówienia Klientów

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i wyśle do Klienta z Magazynu

Punkt Sprzedaży Detalicznej GLM – stacjonarny punkt sprzedaży detalicznej, w którym Klient może odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep Internetowy

Koszyk – moduł Sklepu Internetowego, w którym Klient dokonuje ostatecznego wyboru towarów oraz ich ilości, a także precyzuje szczegóły zamówienia: adres dostawy, dane do faktury, sposób płatności, sposób dostawy itp. Korzystając z Koszyka, Klient może również uzyskać rabat, wpisując stosowny kod upoważniający do zniżki

§3. Procedura składania zamówienia

1. Zamówienia na towary znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej www.sklep-glm.pl po wypełnieniu stosownego formularza. Dodatkowo istnieje możliwość składania zamówień telefonicznie pod numerem (+48 22) 649 41 61 lub faksem: (+48 22) 885 95 56, w dni robocze, w godzinach 8:00 -16:00.

2. Sklep Internetowy powiadamia Klienta drogą mailową o przyjęciu zamówienia.

3. Poprzez złożenie zamówienia, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu.

4. Poprzez złożenie zamówienia, Klient oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez G.L.M. Sp. z o.o. w celach realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych.

§4. Realizacja zamówienia

1. Zamówienie trafia do realizacji:

2. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze, w godzinach 8:00 – 16:00.

3. Sklep Internetowy GLM w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności lub wiarygodności złożonego zamówienia.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w Magazynie lub u dostawców Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części towarów wchodzących w skład zamówienia, Klient jest informowany drogą mailową bądź telefoniczną o stanie zamówienia i podejmuje decyzję dotyczącą sposobu jego dalszej realizacji.

5. Proces realizacji zamówienia składa się z dwóch etapów: przygotowanie zamówienia – okres od momentu przyjęcia potwierdzonego / opłaconego zamówienia do realizacji, do momentu wysłania towaru do Klienta

6. Dostawa zamówienia – okres od momentu wydania towaru z Magazynu spedytorowi do momentu dostawy na podany przez Klienta adres.

7. Czas realizacji zamówienia jest składową czasu przygotowania zamówienia oraz czasu dostawy.

8. Czas przygotowania zamówienia uzależniony jest od dostępności towaru w Magazynie Sklepu Internetowego lub u dostawcy. W przypadku zamówienia obejmującego kilka produktów, czas przygotowania jest równy czasowi przygotowania produktu, na który trzeba oczekiwać najdłużej.

9. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy. Klient ma do wyboru następujące opcje:

10. Koszty dostawy ponosi Klient zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach Sklepu Internetowego.

11. Zamówienie zostanie dostarczone pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym. Wszelkie czynności i zmiany po wysłaniu zamówienia z Magazynu (błędny adres, nieodebranie przesyłki w terminie itp.) wykonywane będą na koszt Klienta.

12. Każde zamówienie obejmujące więcej niż jeden produkt traktowane jest jako całość. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia partiami, w zależności od dostępności na daną chwilę towarów będących przedmiotem zamówienia bądź na wyraźne życzenie klienta.

13. Sklep Internetowy GLM w żaden sposób nie odpowiada za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie.

14. W przypadku wyboru usługi „odbiór osobisty w punkcie sprzedaży detalicznej GLM”, Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów w ciągu kolejnych 7 dni kalendarzowych, liczonych od daty wysłania wiadomości mailowej, informującej, iż zamówienie zostało zrealizowane. Po tym okresie, w przypadku braku odbioru, zamówienie zostanie zwrócone do magazynu, a transakcja anulowana.

§5. Zmiana zamówienia

1. Klient Sklepu Internetowego ma prawo wprowadzić zmiany w swoim zamówieniu, o ile nie uzyskało ono statusu „wysłane”.

2. Możliwości zmian w zamówieniu:

3. Klient może dokonać powyższych zmian logując się do systemu Sklepu Internetowego używając swojego loginu i hasła lub kontaktując się ze Sklepem Internetowym telefonicznie bądź mailowo.

§6. Płatności

1. Sklep Internetowy GLM honoruje następujące formy płatności za zamówione towary:

2. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się sprzedaż towaru na fakturę VAT z odroczonym terminem płatności. W takiej sytuacji Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do uprzedniego sprawdzenia wiarygodności kontrahenta. Z powyższej opcji nie mogą korzystać osoby fizyczne.

3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Faktury VAT wystawiane są w przypadku, gdy Klient zaznaczy odpowiednie pole w formularzu zamówienia oraz poda dane niezbędne do wystawienia dokumentu.

§7. Zmiany cen, aktualizacje dostępności towaru i promocje

1. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W cenie produktu nie uwzględnia się kosztów dostawy.

2. Klient ma możliwość zmiany wyświetlanej waluty. W takiej sytuacji ceny wyliczane są w oparciu o aktualny kurs wybranej waluty.

3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie w każdym czasie, jednak dla Klienta wiążąca jest cena obowiązująca w momencie składania zamówienia.

4. Sklep Internetowy udostępnia na swoich stronach plik z pełnym, aktualnym cennikiem towarów znajdujących się w ofercie.

5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania i wycofywania poszczególnych produktów ze sprzedaży, w dowolnym czasie i bez uprzedniego informowania Klientów.

6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych w dowolnym zakresie ofertowym, cenowym i czasowym. W przypadku, gdy oferta promocyjna jest ograniczona ilościowo, zamówienia realizowane będą w kolejności składania, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§8. Zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z 30 maja 2014 Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm., klient ma prawo nie podjąć przesyłki bądź zwrócić zakupiony towar bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar jest pełnowartościowy, nie nosi znamion użytkowania, kopiowania oraz nie jest w żadnym stopniu uszkodzony bądź zniszczony. Nośniki audialne typu płyt CD, DVD itp. oraz czyste nośniki danych mogą być zwracane tylko w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Wraz z towarem Klient ma obowiązek zwrócić paragon lub fakturę.

2. Koszt dostarczenia towaru do Klienta oraz odesłania do Sklepu Internetowego nie podlega zwrotowi.

3. Sklep Internetowy gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zamówionego towaru. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem w ciągu 7 dni roboczych na wskazany przez Klienta rachunek bank.

4. Jeżeli Klient stwierdzi, iż zamówiony towar posiada wady techniczne lub uszkodzenia powstałe w trakcie dostawy, powinien go odesłać przesyłką pocztową poleconą na adres Sklepu Internetowego: GLM Sp. z o.o., ul. Uprawna 3, 02-967 Warszawa. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (paragon bądź faktura VAT) oraz pismo określające powód reklamacji.

5. Sklep Internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek za zaliczeniem pocztowym.

6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub wad technicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w sytuacji, gdy wada lub uszkodzenie zostały zgłoszone spedytorowi w momencie odbioru przesyłki. Podstawą reklamacji jest w takiej sytuacji spisanie w obecności spedytora protokołu reklamacyjnego.

7. Wszelkie koszty związane z wysłaniem reklamowanego towaru, Sklep Internetowy zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

8. Sklep Internetowy zastrzega sobie 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji. O fakcie przyjęcia lub odrzucenia reklamacji Sklep Internetowy poinformuje Klienta pisemnie – mailowo lub listownie.

9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. ze względu na brak u dostawcy), Sklep Internetowy zwróci Klientowi, na wskazany rachunek bankowy, równowartość ceny towaru bądź też zaoferuje inny, znajdujący się w ofercie produkt, w tej samej cenie.

10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient.

§9. Ochrona danych osobowych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu glm.pl jest G.L.M. Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Uprawna 3, 02-967 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000453396, (dalej: „Spółka”). Dane kontaktowe Spółki: tel. 22 649 41 61, adres e-mail glm@glm.pl.

2. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, którym jest Marcin Gajewski. Wszelkie zapytania należy kierować na adres email: IODO@glm.pl lub w formie pisemnej na adres Spółki.

3. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze G.L.M. Sp. z o.o..

5. Dane przechowywane są na serwerze chronionym zarówno przed włamaniami jak i awariami fizycznymi. Dostęp do danych mają tylko nieliczne uprawnione osoby.

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

7. W celu ochrony danych osobowych Sklep Internetowy GLM wykorzystuje bezpieczny mechanizm komunikacji, jakim jest protokół SSL.

8. Odbiorcami danych osobowych będą:

9. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane osobowe nie będą: profilowane ani przekazywanie do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0