22 649 40 80 | 22 649 41 61

glm@glm.pl

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

0
kawa sycylia
NAJLEPSZA SYCYLIJSKA KAWA W TWOIM DOMU!
dzierzawa ekspresow
CHCESZ WYDZIERŻAWIĆ EKSPRES
DO DOMU, BIURA, GASTRONOMII?
previous arrow
next arrow

Reklamacje

Dokładamy wszelkich starań, aby produkty oferowane Państwu były najwyższej jakości. Jeśli w Państwa ocenie ich jakość nie jest w pełni satysfakcjonująca, uprzejmie prosimy zastosowanie się do poniższych zaleceń. Poniższe informacje to jedynie kilka najważniejszych uregulowań dotyczących praw i obowiązków Konsumenta oraz Sprzedawcy. Wszystkie regulacje w zakresie rękojmi znajdują się w Regulaminie. Zachęcamy do zapoznania się z dokładnymi informacjami regulującymi prawo rękojmi.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za sprzedany towar, zgodnie z zasadami rękojmi, ujętymi w Kodeksie Cywilnym.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi obowiązuje w przypadku stwierdzenia wady w towarze przed upływem 12 miesięcy od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub w przypadku rzeczy używanej przed upływem roku od jej wydania. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, jednakże nie wcześniej niż terminy określone w zdaniu poprzedzającym.

W przypadku towarów z terminem przydatności do użycia których koniec przypada po roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową.

W przypadku stwierdzenia wady fizycznej przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy; żądać wymiany produktu na wolny od wad; żądać usunięcia wady.

Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

Sprzedawca zaleca w miarę możliwości dołączenie opisu niezgodności towaru z Umową do reklamowanego towaru.

Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0