22 649 40 80 | 22 649 41 61

glm@glm.pl

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

0
kawa sycylia
NAJLEPSZA SYCYLIJSKA KAWA W TWOIM DOMU!
dzierzawa ekspresow
CHCESZ WYDZIERŻAWIĆ EKSPRES
DO DOMU, BIURA, GASTRONOMII?
previous arrow
next arrow

Obowiązek Informacyjny

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu glm.pl jest G.L.M. Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Uprawna 3, 02-967 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320776, (dalej: „Spółka”). Dane kontaktowe Spółki: tel. 22 649 41 61, adres e-mail glm@glm.pl.

2. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, którym jest Marcin Gajewski. Wszelkie zapytania należy kierować na adres email: IODO@glm.pl lub w formie pisemnej na adres Spółki.

3. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

6. Odbiorcami danych osobowych będą:

7. W celu ochrony danych osobowych Sklep glm.pl wykorzystuje bezpieczny mechanizm komunikacji, jakim jest protokół SSL.

8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe nie będą: profilowane ani przekazywanie do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0